Общи условия

GDPR

Декларация за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation)

ABC MARKET цени своите клиенти и във връзка с промяната на правилата за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation) влизащи в сила от 25 май 2018 г. ще е нужно вашето съгласие/несъгласие за ползване услугата ABC/CBA CARD. За целта трябва да знаете следното:

ABC MARKET е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни.

 

Какво е GDPR?

Ново законодателство на Европейския съюз, което задължава фирмите и институциите да спазват определени правила и процеси, когато събират, съхраняват и обработват информация за физически лица. Това може да са данни за име, адрес, ЕГН, имейл адрес, IP, семеен статус, политически предпочитания и др.

 

Какви лични данни обработва за целите на ABC/CBA CARD веригата ABC MARKET?

При регистрацията Ви за използване на ABC/CBA CARD и съответно за нашите основни услуги Вие ни предоставяте следните лични данни:

  • име и фамилия
  • адрес (улица/квартал, номер, пощенски код, населено място)

Можете да изтеглите своята бланка от ТУК или да я получите от всеки наш магазин.

 

Игри с награди

При участие на даден клиент в промоция на ABC MARKET има обявени правила на плакати, както и в сайта на ABC MARKET (http://abcmarket.bg/). С пускането на бон за участие в томболата, всеки участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира че е предоставил доброволно съответните данни и информация (имена и телефонен номер за контакт). Участниците в томболата се съгласяват при спечелване на награда да бъдат обявени като печеливши в електронни и/или печатни медии, включително и техни снимки могат да бъдат публикувани в медиите и/или на сайта на ABC MARKET. След приключване на томболата и изтегляне на победителите, касовите бонове биват унищожени с цел защита на личните Ви данни.

 

Нашите анкети

Ние използваме попълнената от вас информация с цел оценка на нашите магазини. При проявено желание от ваша страна да получавате новини за промоции, игри и други ние използваме попълненият от Вас електронен адрес за рекламни цели. Ако желаете да се откажете може да попълните нова форма в сайта ни http://abcmarket.bg/ или да се откажете като върнете отговор на полученото от нас електронно писмо.

 

Персонализирана реклама

При попълване на контактна форма или анкета в сайта ни http://abcmarket.bg/ има поле с отметка за съгласие за получаване на новини за промоции, игри и други. Получаването на рекламната ни брошура става въз основа на това ваше съгласие. Ако желаете да се откажете от получаването на подобна информация е нужно само да ни отговорите на полученото рекламно писмо или да попълните нова форма в сайта ни.

 

Продължителност на съхранение

Вашата потребителска информация и Вашите данни за покупателното поведение се съхраняват 3 години. Вашите основни данни се съхраняват за времето на изпълнение на договора.

ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ

Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението. Това не важи за електронното предоставяне на информация.

 

Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време като ни пишете на електронен адрес office@abcmarket.bg или попълните формата ни на адрес http://abcmarket.bg/kontakti

 

Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от ABC MARKET, не са правилни, можете по всяко време да поискате да ги коригираме като ни пишете на електронен адрес office@abcmarket.bg

 

Право на изтриване и блокиране

Имате право на изтриване и блокиране на данните, които ABC MARKET съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко време чрез попълване на формуляр, който ще получите от нашия Център за самообслужване, или като се свържете с нас, използвайки контактната ни форма на адрес http://abcmarket.bg/kontakti. Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни, наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение, както и други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на Вашите данни. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

Ако не сте използвали Вашата клиентска карта 3 години от началото на договора, не е необходимо упражняване на правото на изтриване. Всички лични данни, които по законови причини не трябва повече да се съхраняват, се изтриват след горепосочения срок. Лични данни като основните данни, които не бива да се изтриват, докато трае съхранението по закон, се блокират за Ваша сигурност.

 

Право на преносимост на данните (от 25.05.2018 г.)

Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

 

Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни, като за целта е нужно да попълните „Декларация за защита на личните данни“ можете да я получите в наш магазин или да я изтеглите от ТУК.

 

Право на жалба

При оплаквания може да попълните формата ни на адрес http://abcmarket.bg/kontakti или да ни пишете на електронен адрес office@abcmarket.bg. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

 

Декларацията за защита на личните данни (можете да изтеглите от ТУК)

Да съгласен съм / Не съм съгласен (без това потвърждение Вашите данни не могат да бъдат обработени и има възможност вашата ABC/CBA CARD да бъде блокирана).

Като при съгласие от ваша страна ще продължаваме да съхраняваме вашите лични данни.

При несъгласие ще имате възможност в рамките на 7 дни да изразходите натрупаните си бонуси по картата, след което ще бъде блокирана.

Декларацията за защита на личните данни е предназначена за цели използване на ABC/CBA CARD.

 

Въпроси за защитата на данните

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка с ABC/CBA CARD или други, можете да се обръщате по всяко време към:

ABC MARKET

Длъжностно лице за защита на личните данни

e-mail: office@abcmarket.bg

Нашите магазини

Актуална брошура

от 20.05.24г до 26.05.24г

Свържете се с нас

0879 534418

както и на е-мейл: office@abcmarket.bg
и чрез формата ни за контакт